Yeşil Reçete

Yeşil reçete ile satılan ilaçların bağımlılık yapma potansiyeli vardır. Ancak, tedavi için önerilen dozlar bağımlılık gelişmesi için bir basamak sayılmaz. Teorik olarak, bağımlılık için bu ilaçların herhangi birinin çok yüksek dozundan uzun süre kullanılması gerekir. Bu ilaçların tedavide kullanıldıktan kısa süre sonra dozlarının azaltılarak bırakılması tercih edilir. Aniden kesilmesi birtakım sıkıntılara neden olabilir. Aniden kesilmesi durumunda, ilk başta kesilme belirtileri olmak üzere, tedavi edilen hastalığın belirti ve şikayetlerini yaşamak olasıdır. Benzodiazepinler, alkol-madde bağımlılılarında yüksek dozda kullanılması ve giderek azaltılarak bırakılması gerekir. Bunun dışında panik bozukluk gibi anksiyete (kaygı) bozukluklarında da kullanılırlar.
A.Benzdoiazepinler: Yeşil Reçete İle Satılan, Kaygı Giderici Olarak Kullanılan ve Bağımlılık Yapma Potansiyeli Olan ilaçlar
- Diazepam (Diazem, Nervium, Spazmo-Valibrin)
- Alprazolam (Xanax)
- Klonazepam (Rivotril)
- Lorazepam (Ativan)
- Klordiazeposid (Librax, Librium, Klipaks)


B.Yeşil Reçete İle Satılan Ancak İlaç Yan Etkilerini Önlemek İçin Kullanılan ve Sadece Psikolojik Bağımlılık Yapabilen İlaç

Biperiden (Akineton)

Akineton asıl olarak antipsikotiklere bağlı gelişen yan etkileri önlemek amacıyla verilir. Psikiyatride bu kullanım dışında kullanma yeri yoktur. Akineton ise bağımlılık potansiyeli olmayan bir ilaçtır. Alınmadığında alkol almayanlardaki gibi yoksunluk belirtileri ortaya çıkmaz. Bu ilacın yaptığı tek şey ruhsal olarak rahatlama sağlamasıdır. Bu etki ise sadece psikopatlarda, yani antisosyal kişilik bozukluğu olanlarda görülür.

*Psikiyatri dışındaki tıp doktorlarının bile bu konuda büyük endişeleri olabilir. Yani, yeşil reçeteye sıcak bakmayabilirler. Ancak bilgi yetersizliği giderilmelidir.
Yeşil reçeteli ilaçların dozları ve günlük kullanımları konusunda “psikiyatristler”in diğer branş hekimlerine göre daha tecrübeli olduklarını söyleyebiliriz.

Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN
Nobel Tıp Merkezi