HİPNOZ

Hipnozu bazı yazarlar "Çevreye farkındalığın azaldığı ve dikkatin belirli bir noktada toplanabildiği bir bilinç değişikliği durumu" olarak tanımlarken, bazıları “Bilincin kaybolmadığı, yapay bir uyku hali” olarak ele almaktadırlar. 

Her ne kadar “Hypnos” sözcüğü eski Yunanca`da “uyku” manasına geliyorsa da hipnoz aslında bir uyku değil, aksine derin konsantrasyon halidir. Beyin faaliyetleri açısından, uyku ile uyanıklık arası bir durum olduğu düşünülmektedir. Yani bu durumda bir tanım yapmak gerekirse, hipnoz, kişinin kendi iradesi ve isteğiyle, bir hipnoterapist  tarafından trans haline sokulmasıdır.

Hipnozun kullanım alanları:
1-Psikiyatrik bozukluklarda (özellikle travmaya maruz kalmış hastalarda)
2-Hastanın sakinleştirilmesinde
3-Hastanın uygulanan araç  ve yöntemlere alıştırılmasında (Protezler, kırık için yapılan alçının verdiği rahatsızlıklardan kurtulma, tıbbi işlem ve yöntemleri olgunlukla karşılama)
4-Uzun ve sıkıntılı operasyonların hastaya kısa sürede bittiği izlenimini vermek için (3-4 saatlik operasyonlar 5-10 dakika sürmüş gibi gösterilebilir)
5-Analjezi ve anestezi temininde. (diş çekimi, doğum, ameliyatlar)
6-Hoş olmayan çalışmaların unutturulmasında.
7-Genel anestezi premedikasyonu yerine veya onunla birlikte
8-Bulantı ve kusma refleksinin önlenmesinde
9-Tükürük ve kan akımının azaltılmasında
10-Operasyon sonrası anestezi ve amnezi elde edilmesinde
11-Alışkanlıklardan kurtulmada. (Sigara bırakma, kilo verme.)
12-Eğitimde (Daha çalışkan öğrenciler oluşturmak, daha iyi öğrenmeyi ve anlamayı sağlamak)
13-Sınav stresini yenmek

Hipnozla İlgili Sık Sorulan Sorular

Hipnoz Nedir?
Hipnoz, kişinin bilinçaltı düşüncelerine erişmeye çalışan bir tekniktir. Bir çok insanın hipnozdan korkmasına rağmen hipnozda korkulacak esrarengiz bir şey yoktur. Tıbbi çalışmalar, hipnozu tedavi edici değerini, kuşkudan uzak apaçık olarak ortaya koymuştur.

Kimler Daha Kolay Hipnoz Edilebilir?
Daha fazla dikkatini toplayabilenlerde hipnoz daha faydalı sonuçlar verecektir. İşbirliği yapabilen kişi, dikkatini bir noktaya toplama yeteneğiyle hipnoz edilebilir.

Hipnoz Olabilmek İçin Nasıl Bir Zekaya Sahip Olmalıyız? Ortalama, ve iletişimi sağlayabilen zekaya sahip olanlar hipnoz edilebilir.

Bir Hipnotik Duruma Girmek İçin Nasıl Bir İşbirliği Yapmalıyız? Hipnoz hastayla doktor arasında olan girişimler işbirliğiyle yapılan bir olay olarak düşünülmelidir. Doktor kişiyi tamamen hipnotize edecektir. En iyi sonuç eğer hipnoz esnasında pasif kalınırsa ve herhangi bir aktifçe bir yardım yapmaya kalkışılmazsa ya da önerilen zihni düşüncelere mukavemet etmezsen en iyi sonuç elde edilecektir.

Hipnozun Bölümleri Var mı?
Evet genellikle hipnoz üç sınıfa ayrılır. Hafif-Orta-Derin. Tıbbi açıdan derin hipnozun orta hipnoza olan bir avantajı yoktur. Genellikle ilk seanstan sonra kişi daha çabuk hipnoz edilir ve birinciden daha fazla ve iyi bir dinleme duygusuyla hipnoz edilir. Bu kişiye bağlıdır fakat genellikle daha çok uyum sağlayabilen kişiler ikinci ve üçüncü seansı esnasında tamamen gevşerler.

Hipnoz Esnasında Şuurumu Kaybedecek miyim?
Hayır. Tamamen hissedebileceksiniz ve hoşa gider bir şekilde dinlenmiş olarak; olan biten her şeyin farkında olacaksınız. Birçok insan hipnozun kendilerini şuursuz yapacağına inandığından dolayı bu noktayı karıştırır. Mesela tek seanslık hipnoz sonrası banka soydurmak, adam öldürtmek mümkün değildir.

Hangi Duyguları Hipnoz Esnasında Yaşayacağım?
Hipnozun yapılma amacına göre değişebilen duygular yaşanabilir. Sigara bırakma, ders çalışma gibi motivasyon gerektiren durumlar için yapılan hipnoz rahatlama sağlayabilirken, travma nedeniyle yapılan durumlarda yoğun sıkıntı yaşanabilir.

Hipnotik Seanstan Çıkamama Açısından Herhangi Bir İhtimal Var mı?
Zorluklar yaşanabilir, bu yüzden de psikiyatristlerin yapması uygundur.

Hipnoz esnasında olanları sonradan hatırlayacak mıyım?
Evet. Bilinçaltındaki düşüncelerinizde ne olduğunu hatırlayacaksınız, ve genellikle durumlarınızı, aynı zamanda şuurlu düşüncelerinizi de hatırlayacaksınız. Hipnozun tedavi edici değeri bilinçaltınızın tamamen hatırlanması yeteneğine bağlıdır. Seanstaki bilinçli düşüncenizi hatırlayın veya hatırlamayın bu doğaldır.
Hipnoz esnasında istemediğiniz söz ve davranışlar hipnoz ile yaptırılamaz.

Hipnozun Bende Sonradan Belirli Bir Zıt Etkisi Olacak mı?
Tecrübesiz kişilerin yanlış telkinleri olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Hipnoz irademi zayıflatacak mı ?
Hayır, iradenin kuvvetlendirilmesi ve iradenin zayıflamaması isteği oluşur. Bu durum hastanın ıstırap çektiği fonksiyonel ya da organik rahatsızlığın tedavisindeki mücadelede faydalı olur. Zihne ait geniş düşünce potansiyelimizin sadece küçük bir kısmı normal olarak kullanılır ve hatta bu sık sık stres, moral çöküntüsü ve gerginlik gibi irade ile giderilerek yaşamımız daha da hoş olur. Hipnoz içerisinde biz bu imkandan yararlanmaya çalışırız.

Bir Kişi Hipnoz Olmaya Karşı İse Hipnoz Edilebilir mi?
Kişi hipnoz edilmek istemiyorsa hipnoz mümkün olmaz. Telkini kabul etmiyorsa zorla hipnoz uygulanarak trans elde edilemez.

Tıbbi Dernekler Hipnozun Kullanılmasını Onaylarlar mı?
Evet. İngiliz Tıp Derneği 1775'de tıbbi hipnoz üzerine şahane bir rapor yayınladı. Amerikan Tıp derneği sözcüleri de 1958'de tıbbi hipnozun kullanılmasını uygun gördüler. Türkiye'de henüz yasal bir düzenleme yoktur.

Hipnoz İstenmeyen Alışkanlıkların Atılmasında Yararlımıdır?
Çok yararlı olabilir. Örneğin aşırı yemek yeme (artmış iştah), sigara içmek, tırnak yemek, alkol, moral çöküntüsü, endişe, korku, kaşıntı, çeşitli sürekli endişeler ve çeşitli fobiler fiilen tedavi edilebilir.

Tıbbi Şikayetler İçin Hipnozun Faydalı Olduğu Gösterilmiş midir?
Hipnozun, sinirlilik, uykusuzluk/uyku problemleri, çeşitli sürekli baş ağrıları, kronik ağrı ve sızıları, kaşıntı veya aşırı arzular, istekler ve daha pek çok semptomlar için faydalı olduğu anlaşılmıştır.

Eğer Hipnozu Kullanırsanız Benim Yine de İlaçla Tedavi olmam gerekir mi?
Hipnoz öncesinde, sırasında veya sonrasında gereken tüm tedaviler uygulanabilir. Sakıncası bulunmamaktadır.

Hipnoz Mutlaka Başarılı Bir Tedavi Yöntemi Olarak Görülmeli Midir?
Her zaman başarılı olunamayabilir. Hipnotize edilen kişinin istekliliği önemlidir. Hipnozu ne için uyguladığımızı da iyi tespit etmeliyiz. Hipnoz yapmış olmak için yapılmaz.

Bütün Doktorlar Hipnozu Kullanabilirler mi?
Psikiyatri uzmanlığı almamış kişilerin, yani tıbbi tedavi, gerektiğinde tüm acil müdahaleleri yapabilecek tıp ve ilaç bilgisine sahip olmayanlar hipnoz yapmamalıdır. Hipnoz tedavi edici bir basamak olduğundan sadece doktorlar, bunlardan da psikiyatristler uygulayabilirler.


Önemli Noktalar
*Hipnoz sadece eğitimini almış “psikiyatristler” tarafından uygulanabilir.

*Psikologlar, rehberlik uzmanları, diş hekimleri gibi psikiyatri dışı branşlar uygulayamazlar.

*Yasal düzenlemelerdeki açıkları kullanarak meşru olmayan kurslar açanlar kurs parasını verebilen herkese bu kursu vererek sertifika dağıtmaktadır. Geçerliği olmasa da kullananlar tarafından bilmeyenler aldatılmaktadır. Düzelmesi mümkün olmayan akıl hastalıklarına hipnoz uygulayan şarlatanlar vardır.

*Bazı hastalar kendilerinin sadece hipnoz ile tedavi edilebileceklerini düşünebilirler, bu yanlıştır. Hipnoz yaptırmak için doktor doktor dolaşanlar, para harcayanlar vardır.

*Hipnozu sadece “merak” nedeniyle isteyenler olmaktadır. Her isteyene, seans ücretini ödeyene hipnoz yapılmamalıdır.

*Her ruh sağlığı bozuk olan veya başka bir problem yaşayan (yani kapıdan her giren kişiye) hipnoz uygulanamaz.

*Psikiyatristler hipnoz yapma yetkisine sahip oldukları halde her hastaya hipnoz uygulamazlar. Hipnoz çok küçük bir hasta grubu için değerli bir tedavi aracıdır.
Her hastaya hipnoz gerekmez.
*Hipnoz esnasında istemediğiniz sözler söyletilemez ve davranışlar hipnoz ile yaptırılamaz.

*Her hastaya hipnoz yaparak tedavi edebileceğini ve bu konuda uzmanlık yaptığını iddia edenler “şarlatan”dır.

Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Psikiyatr)

www.stres112.com   www.twitter.com/muraterenozen

Özel Adana Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi Karşısı

0322 459 22 22