Hakkımda

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: Murat Eren Özen

2.      Doğum Tarihi-Yeri: 18/11/1971 - Osmaniye-Merkez

3.      Ünvan ve Uzmanlık: Uzman Doktor, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri)

4.      Öğrenim Durumu: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (1996)

Uzmanlık: Gaziantep Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı (2004)

Uzmanlık Tezi: Bipolar (ikiuçlu) bozuklukta triptofan hidroksilaz geni polimorfizmi: bir   ön çalışma

Çalışma Durumu: Özel Adana Hastanesi (2012- ..)

Ek görev: Adanaspor Futbol Kulübü 2016-2017 futbol sezonu resmi ruhsal danışmanlığı

Bilimsel Çalışmalar

5.     Yayınlar

5.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Savaş HA, H Herken, M Yürekli, E Uz, H Tutkun, SS Zoroğlu, ME Özen, B Cengiz, Ö Akyol, “Possible Role of Nitric Oxide and Adrenomedullin in Bipolar Affective Disorder”, Neuropsychobiology, 45, 57-61 (2002)

2. Zoroğlu SS, H Herken, M Yürekli, E Uz, H Tutkun, HA Savaş, C Bağcı, ME Özen, B Cengiz, , EA Çakmak, MI Doğru, Ö Akyol, “The Possible Pathophysiological Role Of Plasma Nitric Oxide and Adrenomedullin in Schizophrenia”, Journal of Psychiatric Research, 36, 309-315 (2002)

3. Çataloluk O, Nacak M, Savaş HA, Tutkun H, Zoroğlu SS, Herken H, Barlas Ö,  Özen ME, Arslan A. Angiotensin Converting Enzyme Gene Polymorphism And Its Association To Bipolar Affective Disorder In Turkish Patients. Neurology, Psychiatry and Brain Research. 2003; 10:129-132

4. Selek S, Herken H, Savaş HA, Tutkun H, Özen ME. Massive Uvula Edema During     
Lithium Therapy and Resolving After Discontinual: A Case Report

5.  Hasan Herken, Muradiye Nacak, Murat Eren Ozen, Hamdi Tutkun, Haluk Asuman  Savaş, Omer Akyol, Mehmet Yumru, Aysun Kirnik, Salih Selek. Lack Of Association Between Angiotensin I Converting Enzyme Insertion/Deletion polymorphism And Therapeutic Outcome In Major Depression

6. Mehmet Yumru, Murat Eren Özen, Haluk A. Savaş.
Long-acting injectable risperidone for control of agitation in dementia. J Clinical Psychiatry 2006 In press.

7. Ozen ME, Yumru M, Savas HA, Cansel N, Herken H. Neuroleptıc Malıgnant Syndrome Induced By Zıprasıdone On The Second Day Of Treatment: A Case Report. The World Journal of Biological Psychiatry 2006.

8. Savas HA, Yumru M, Ozen ME. Use of long acting risperidone in bipolar disorder. Journal of Clinical Psychopharmacology 2006.

9. Urhan-Küçük M, Erdal ME, Özen ME, Herken H. Is the dopamine D3 receptor mRNA on blood lynphocytes help for the identification and subtyping of schizophrenia? Molecular Biology Reports 11/2010; 38(4):2569-72.

10. Selek S, Kaya MC, Erdal ME, Bulut M, Özen ME, Yumru M, Barlas Ö, Kalendroğlu A, Herken H. Lack of association between COMT gene polymorphism and treatment outcome in major depression. Journal of Mood Disorders 2011;1:19-24

11. Vırıt O, Erdal ME, Savaş HA, Barlas Ö, Yumru M, Gökdoğan T, Özen ME, Herken H. Catechol-O-methyltrnsferase gene Val108/158Met Polymorphism in bipolar disorder. Neurology, Psychiatry and Brain Research 2011:17;46-50

12. Özen. ME, Yumru M, Erdal ME, Herken H, Savaş HA. A sex-related genetic difference in bipolar disorder: Tryptophan hydorxilase 1 gene 218 A>C polymorphism. Archives of Neuropsychiatry 2010:47;96-100.

13. Savaş HA, Yumru M. Özen ME. Quetiapine and ziprasidone as adjuncts in treatment-resistant obsessive-compulsive disorder. Clinical Drug Investigation 2008:28;439-42.

14. Herken H, Gürel A., Selek S, Armutçu F, Özen ME, Bulut M, Kap Ö, Yumru M, Savas HA, Akyol Ö. Adenosine deaminase, nitric oxide, superoxide dismutase and xantine oxidase in patients with majör depression: impact of antidepressant treatment. Archives of Medical Research 03/2007; 38(2):247-52.

15.

5.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (Kabul edilip basım aşamasında olanlar)

1. Özen ME, Aydın M, Subjective halitosis: definition and classification. J N J Dent Assoc 2015;86:20 -24

2.Özen, ME, Çelik M, Kalenderoğlu A. Delusions During Epilepsy Treatment After Lamotrigine Add-On: a case Epilepsi, 2016

3.Murat Eren Özen, Mustafa Çelik, Aysun Kalenderoğlu. Antidepresan kullanırken hipomani/manik kayma gözlenen hastaların geriye dönük incelenmesi, Klinik Psikiyatri Dergisi, 2016

4. Murat Eren Özen, Murat Aydın. Delusional halitosis: a case of olfactory reference syndrome. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2016

5. Aysun Kalenderoğlu, Mustafa Çelik, Murat Eren Özen. Can Retinal Ganglion Cell Layer (GCL) volume be a new marker to detect neurodegeneration in bipolar disorder? 2016

6. Mustafa Çelik, Aysun Kalenderoğlu, Murat Eren Özen. Retrospective evaluation; effectiveness of therapeutic community model in substance dependence patients. Yayınlanmak üzere “Bağımlılık Dergisi”ne gönderildi. Cevap Bekleniyor). 2016

5.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

1- Savas HA, Yumru M, Ozen ME. Use Of Long Actıng Rısperıdone In Treatment Of Noncomplıant Bıpolar Patıents : A Case Serıes.XIII World Congress of Psychiatry 2005, Cairo, Egypt

2- Kabul edilen ve sunulan: Özen ME, Opisthotonus due to metoclopramide use: a case. World Psychiatry Regional Congress 2015, Osaka, Japan

5.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

A- Basılmış Olan, Doç.Dr.Sultan Doğan Editörlüğünde Türkçe’ye çevrilmiş olan Cinsel Bozukluklar Kitabı’nda:

BÖLÜM 6: CİNSEL DİSFONKSİYONLAR VE ZORLUKLARI DEĞERLENDİRME: SÜREÇ

B- 2016 yılı Şubat ayında basılacak olan ve Prof Dr.Ali Bozkurt Editörlüğünde Türkçe’ye çevirisinde katkım olan:

Kaplan and Saddock Psikofarmakoloji Bölümünde 2 ayrı kısım;

1.kısım: 29.3 α2-Adrenerjik Reseptör Agonistleri, α1-Adrenergic Reseptör Antagonistleri: Klonidin,    Prazosin ve Yohimbin

2.kısım: 29.4 β-Adrenerjik Antagonistler

5.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. ME Özen, E Savaş, H Herken, HA Savaş, H Tutkun. “Sheehan Sendromuna İkincil Psikotik Bozukluk“ (Baskıda: Tıp Araştırmaları Dergisi Tarafından Kabul Edildi)

2. ME Özen, H Herken, HA Savaş, H Tutkun, S Gürsoy, F Bülbül, A Kirnik “Serotonin Gerialım İnhibitörlerinin Raynaud Fenomeni Tedavisindeki Yeri“ (Baskıda: Tıp Araştırmaları Dergisi Tarafından Kabul Edildi)

3. Murat Eren ÖZEN, Hasan HERKEN, Mehmet YUMRU, Haluk A. SAVAŞ
Two Cases of Quetiapine Induced Depersonalisation

4. “Türkiye’nin Güneydoğu’sunda Psikiyatrik Hastalıklar Bağlamında Psikiyatri Ve Psikoloji İle İlişkili Bilgi Ve Tutumlar: Gaziantep Şehrinden Bir Kesit” Haluk Asuman Savaş, Mehmet Yumru, Leyla Göral, Murat Eren Özen

5. Yumru M, Savaş HA, Cansel N, Özen ME, Kandemir H. Nöroleptik malign sendrom ve nöropsikiyatrik sekelleri: geriye dönük bir araştırma. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2006;16: 31-34.

6. İkiuçlu Bozukluk Hastalarında Ötimik Evrede Artmış Ksantin Oksidaz ve Malondialdehid Düzeyleri. Salih Selek, Haluk A.Savaş, Murat Eren Özen. Klinik Psikiyatri Dergisi 2005; cilt 8; sayı 4 180-5.

5.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Dikensoy Ö, H Tutkun, A Filiz, H Savaş, N Bayram, N Tiryaki, E Ekinci, ME Özen, “Panik bozukluğu olan hastalarda yüksek alerjili ve ailesel astma öyküsü sıklığı: Pilot çalışma”, Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Belek-Antalya, 2002.

2. Zoroğlu SS, H Herken, M Yürekli, E Uz, H Tutkun, HA Savaş, C Bağcı, ME Özen, B Cengiz, , EA Çakmak, MI Doğru, Ö Akyol, “Şizofreni Hastalarında Adrenomedullin Ve Nitrik Oksit Düzeyleri Ve Hastalığın Kliniği İle İlişkisi” Bahar Sempozyumları VI, Kemer-Antalya, 2002.

3. Savaş HA, H Herken, M Yürekli, E Uz, H Tutkun, SS Zoroğlu, ME Özen, B Cengiz, Ö Akyol, “Nitrik Oksit Ve Adrenomedullin’in İki Uçlu Duygudurum Bozukluğundaki Olası Rolü”, Bahar Sempozyumları VI, Kemer-Antalya, 2002.

4. Selek S, Herken H, Tutkun H, Savas HA, Özen ME, Vırıt O. Lityum Tedavisi sırasında başlayan ve kesilmesiyle sona eren uvula ödemi; Bir olgu sunumu. 13. Anadolu Psikiyatri Günleri, Gaziantep, 19-22 Mayıs 2004

5. Özen ME, Herken H, Tutkun H, Savas HA, Gürsoy S,Bülbül F,Kirnik A.
Serotonin Gerilim inhibitörlerinin kullanımının Raynaud Fenomeni tedavisindeki yeri.
13. Anadolu Psikiyatri Günleri, Gaziantep, 19-22 Mayıs 2004

6. Bülbül F, Savas HA, Selek S, Savas E, Tutkun H, Kaya MC, Özen ME, Herken H. 9 olgu dolayısı ile ikiuçlu bozuklukta ve tekuçlu depresyonda lamotrijin kullanımı. 13. Anadolu Psikiyatri Günleri, Gaziantep, 19-22 Mayıs 2004

7. H Herken ,H Tutkun ,HA Savaş ,ME Özen ,M Yumru ,S Selek “Depresyon
Hastalarında Katekol-O-Metil Transferaz  Enzim Gen  Polimorfizmi İle Tedaviye Cevap
İlişkisi” 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde Sunulmuştur (2004)

8.  H Tutkun, M Nacak, ME Özen,H Herken, HA Savaş,M Yumru,S Selek,A Kirnik, S Zoroğlu
“Panik Hastalarında Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmi İle Tedaviye Cevap İlişkisi” 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde Sunulmuştur (2004)

9. “Depresyon Hastalarında Triptofan Hidroksilaz Gen Ve Serotonin Taşıyıcı Gen Polimorfizminin Antidepresan Tedavi Yanıtla İlişkisi” Dr.Hasan HERKEN, Dr. Emin ERDAL, Dr.Murat Eren ÖZEN, M. Cemal KAYA

10. Murat Eren ÖZEN, Mirtazapin İle Kötüleşen Veya Ortaya Çıkan Huzursuz Bacak      Sendromu: 5Olgu, 3.Bağımlılık kongresi,İstanbul

11. Murat Eren ÖZEN, Reboksetin Kullanımı İle Ortaya Çıkan Depersonalizasyon – Derelizasyon Sendromu, 3.Bağımlılık Kongresi, İstanbul

12. Murat Eren Özen, Demented persons and their caregiver burden, 7. Psikofarmakoloji kongresi, 2015, Antalya

13. Murat Eren Özen, Priapism induced with Quetiapine, 7. Psikofarmakoloji Kongesi, 2015, Antalya

14. Murat Eren Özen, Topiramate add on treatment cures alcohol dependence, 7.Psikofarmakoloji Kongresi, 2015, Antalya

15.Murat Eren Özen, Metoclopramide Induced Akathisia of Five Cases, 7. Psikofarmakoloji Kongresi, 2015,  Antalya

16. Murat Eren Özen, Delusions During Epilepsy Treatment After Lamotrigine Add-On: a case, 7. Psikofarmakoloji Kongresi, 2015, Antalya

6.Türkiye Klinikleri Özel Sayısında Davetli Olarak Yazdığım Makaleler;

1-Murat Eren Özen, Halil Coşkun. Travma sebebi olarak Olfaktör referans sendrom, Türkiye Klinikleri Özel Sayısı, Eylül 2016

2-Halil Coşkun, Murat Eren Özen. Halitosisin tarihçesi, Türkiye Klinikleri Özel Sayısı, Eylül 2016

7.  Şu An Yürüttüğüm Proje: Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Östrojen İle Östrojen İlişkili Gen Polimorfizmlerinin Etkilerinin Araştırılması Murat Eren Özen (Özel Adana Hastanesi, Psikiyatri), Meral Urhan-Küçük (Mustafa Kemal Üni, Tıbbi Biyoloji ve Genetik), Mustafa Çelik (Adıyaman Üni, Psikiyatri), Aysun Kalenderoğlu (Adıyaman Üni, Psikiyatri), Sinan Özler (Adana Ruh Sağ Hast, Psikiyatri), Bertan Yılmaz (Çukurova Üni, Tıbbi Biyoloji ve Genetik)

8. Şu an üzerinde çalıştığım çalışma/makaleler:

1- Geriye dönük bir çalışma: SSRI+KDT tedavisi alan Obsesif-Kompulsif Bozukluğu olan  hastalarda Buspiron, Klomipramin ve Aripiprazol’ün ekleme tedavilerinin ve sosyodemografik özelliklerinin değerlendirilmesi (Mustafa Çelik ve Aysun İlhan ile birlikte)

2- Comparing social anxiety level of Turks in Turkey and Turkish immigrants in Germany or Mental Health of Turkish Immigrants living in Germany


A social network study with LSAS (Salih Selek­­­, Gülümser Peltek ile birlikte)

3- Body image satisfaction of highly fertile women and infertile women: The impact of cultural influences  (Salih Selek,  Mehmet Vural, Halef Aydın ile birlikte)


9.    İdari Görevler: Elazığ-Palu Verem Savaş Dispanseri, Başhekimliği

10.    Aldığım Ödüller

1- Türkiye Psikiyatri Derneği Bahar Günleri Sempozyumları VI. Poster Araştırma Yarışması Birincilik Ödülü 2002:
“Şizofreni Hastalarında Adrenomedullin Ve Nitrik Oksit Düzeyleri Ve Hastalığın Kliniği İle İlişkisi”

2- Türkiye Psikiyatri Derneği Bahar Günleri Sempozyumları VI. Poster Duygudurum Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü 2002:
“Nitrik Oksit Ve Adrenomedullin’in İki Uçlu Duygudurum Bozukluğundaki Olası Rolü”

3- 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi “Duygudurum Bozuklukları Araştırma Yarışması Birincilik Ödülü 2002:
“İki Uçlu bozuklukta Serotonin Taşıyıcı Gen Polimorfizmi”

4- 5. Uluslararası Bakırköy Günleri Sözel Bildiri Yarışması Birincilik Ödülü 2003:
“Türk Hastalarda Anjiyotensin Gen Polimorfizmi ve Bipolar Bozuklukla İlişkisi”

5- 1.Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Poster Yarışması İkincilik Ödülü 2003: “Depresyon Hastalarında Triptofan Hidroksilaz Gen Ve Serotonin Taşıyıcı Gen Polimorfizminin Antidepresan Tedavi Yanıtla İlişkisi”

11. İngilizce Yabancı Dil Puanı: 71,250 (2005 Sonbahar-YDS),

72,500 (2016 Sonbahar-YDS)

12. İkinci Yabancı Dil: İspanyolca (Seviye; orta ve altı)

13. Aldığım eğitimler:

a) Bilişsel Davranışçı Terapiler (Türkiye Psikiyatri Derneği) (Kendi İsteğimle Dernek Özel Eğitimine katıldım) (Toplamda 3000’den fazla uzman ve asistanı olan psikiyatri camiasında bu eğitimi alan 250 kişiden birisiyim)

1.Temel eğitim (120 saat)

2.Süpervizyon eğitimi (80 saat)

b) Bilişsel Davranışçı Terapiler (Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği) (Kişisel Gelişim İçin Kendi Girişimim)

1.modül (50 saat) (Temel kavramlar, teorik eğitimi)

2.modül (50 saat) (Klinik uygulamalarda BDT kullanımı)

3.modül (30 ssat) (Bilişsel davranışçı terapiler için beceri eğitimi)

c) Cinsel Terapiler Eğitimi (Cinsel Terapiler Derneği)

14.İletişim Bilgisi:

İş Adresi: Özel Adana Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Adana Büyükşehir Belediyesi Karşısı, No:23, Seyhan/ADANA

Telefon: 0322 459 22 22 (Dahili: 1008 ve 2541)