ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı, ünvanı: Doçent Dr. Murat Eren Özen
2. Doğum Tarihi-Yeri: 18/11/1971 - Osmaniye-Merkez
3. Ünvan ve Uzmanlık: Uzman Doktor, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri)
4. Öğrenim Durumu: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (1996)
Uzmanlık: Gaziantep Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı (2004)
      Uzmanlık Tezi: Bipolar (ikiuçlu) bozuklukta triptofan hidroksilaz geni polimorfizmi: bir ön çalışma
Doçentlik: 2019 (Üniversitelerarası Yüksek Kurul tarafından verilmiştir)
Çalışma Durumu: Özel Adana Hastanesi (2012- ..)
      Ek görev: Psikolojik Performans Danışmanı (Adana Demirspor Futbol Kulübü)


Bilimsel Çalışmalar

5. Yayınlar

5.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities&SCI-E)

1. Savaş Haluk A., Hasan Herken, Muhittin Yürekli, Efkan Uz, Hamdi Tutkun, S. Salih Zoroğlu, Murat Eren Özen, Beyhan Cengiz, Ömer Akyol, “Possible Role of Nitric Oxide and Adrenomedullin in Bipolar Affective Disorder”, Neuropsychobiology. 2002; 45, 57-61.
2. Zoroğlu S. Salih, Hasan Herken, Muhittin Yürekli, Efkan Uz, Hamdi Tutkun, Haluk A. Savaş, Cahit Bağcı, Murat Eren Özen, Beyhan Cengiz, Ecir Ali Çakmak, M. İlker Doğru, Ömer Akyol, “The Possible Pathophysiological Role Of Plasma Nitric Oxide and Adrenomedullin in Schizophrenia”, Journal of Psychiatric Research, 36, 309-315 (2002)
3. Çataloluk Osman, Nacak Muradiye, Savaş Haluk A., Tutkun Hamdi, Zoroğlu S. Ssalih, Herken Hasan, Barlas Ööer, Özen Murat Eren, Arslan A. Angiotensin Converting Enzyme Gene Polymorphism And Its Association To Bipolar Affective Disorder In Turkish Patients. Neurology, Psychiatry and Brain Research. 2003; 10:129-132
4. Salih Selek, Hasan Herken, Murat Eren Özen, Hamdi Tutkun, Esen Savaş, Haluk A.Savaş, Osman Vırıt, Yıldırım Bayazıt. Massive uvula oedema during lithium therapy and resolution after lithium discontinuation. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 2006; 10(1): 73-74.
5. Hasan Herken, Muradiye Nacak, Murat Eren Ozen, Hamdi Tutkun, Haluk Asuman Savaş, Omer Akyol, Mehmet Yumru, Aysun Kirnik, Salih Selek. Lack Of Association Between Angiotensin I Converting Enzyme Insertion/Deletion polymorphism And Therapeutic Outcome In Major Depression
6. Mehmet Yumru, Murat Eren Özen, Haluk A. Savaş. Long-acting injectable risperidone for control of agitation in dementia. J Clinical Psychiatry 2006 In press.
7. Özen Murat Eren, Yumru Mehmet, Savas Haluk A., Cansel Neslihan, Herken Herken. Neuroleptıc Malıgnant Syndrome Induced By Zıprasıdone On The Second Day Of Treatment: A Case Report. The World Journal of Biological Psychiatry 2006.
8. Savas Haluk A., Yumru Mehmet, Özen Murat Eren. Use of long acting risperidone in bipolar disorder. Journal of Clinical Psychopharmacology 2006.
9. Urhan-Küçük Meral, Erdal M. Emin, Özen Murat Eren, Herken H. Is the dopamine D3 receptor mRNA on blood lynphocytes help for the identification and subtyping of schizophrenia? Molecular Biology Reports 11/2010; 38(4):2569-72.
10. Selek Salih, Kaya Mehmet Cemal, Erdal M. Erdal, Bulut Mahmut, Özen Murat Eren, Yumru Mehmet, Barlas Ömer, Kalenderoğlu Aysun, Herken Hasan. Lack of association between COMT gene polymorphism and treatment outcome in major depression. Journal of Mood Disorders 2011;1:19-24
11. Vırıt Osman, Erdal M. Erdal, Savaş Haluk A., Barlas Ömer, Yumru Mehmet, Gökdoğan Tuğba, Özen Murat Eren, Herken Hasan. Catechol-O-methyltrnsferase gene Val108/158Met Polymorphism in bipolar disorder. Neurology, Psychiatry and Brain Research 2011:17;46-50
12. Özen Murat Eren, Yumru Mehmet, Erdal M. Emin, Herken Hasan, Savaş Haluk A. A sex-related genetic difference in bipolar disorder: Tryptophan hydorxilase 1 gene 218 A>C polymorphism. Archives of Neuropsychiatry 2010:47;96-100 (Uzmanlık Tezi Yayını).
13. Savaş Haluk A., Yumru Mehmet, Özen Murat Eren. Quetiapine and ziprasidone as adjuncts in treatment-resistant obsessive-compulsive disorder. Clinical Drug Investigation 2008:28;439-42.
14. Herken Hasan, Gürel Ahmet., Selek Salih, Armutçu Ferah, Özen Murat Eren, Bulut Mahmut, Kap Özlem, Yumru Mehmet, Savas Haluk A., Akyol Ömer. Adenosine deaminase, nitric oxide, superoxide dismutase and xantine oxidase in patients with majör depression: impact of antidepressant treatment. Archives of Medical Research 03/2007; 38(2):247-52.v 15. Murat Aydin, Murat Eren Özen, Uzay Kırbıyık, Burcu Evlice, Matthew Ferguson & İlter Uzel (2016): A new measurement protocol to differentiate sources of halitosis, Acta Odontologica Scandinavica, DOI: 10.3109/00016357.2016.1163732.
16. Aysun Kalenderoğlu, Ayse Sevgi-Karadağ, Mustafa Çelik, Oğuzhan Bekir Eğilmez, Behice Han-Almış, Murat Eren Ozen. Can the retinal ganglion cell layer (GCL) volume be a new marker to detect neurodegeneration in bipolar disorder? Comprehensive Psychiatry 67 (2016) 66–72.
17. Murat Eren Özen, Miriş Dikmen, Duygu Tap, Sinan Özler, Mehmet Bertan Yılmaz, Meral Urhan Küçük. Is there any role of G-protein estrogen receptor gene (GPR30) polymorphism in development of schizophrenia? Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(1): 13-19.
18. Murat Eren Özen, Aysun Kalenderoğlu, Ayşe Sevgi Karadağ, Mehmet Hamdi Örüm. Comparison of optic coherence tomography results in patients diagnosed with OCD: findings in favor of neurodegeneration [English] Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(2): 166-174.
19. Murat Eren Özen, Mehmet Bertan Yılmaz. A cross-sectional study comparing some clinical features of patients with rapid cycling and non-rapid cycling bipolar disorder [English] Anadolu Psikiyatri Derg. 2019; 20(5): 477-484. 20. Haluk A. Savaş, Mehmet Yumru, Leyla Göral, Murat Eren Özen. Türkiye’nin güneydoğusunda psikiyatrik hastalıklar bağlamında psikiyatri ve psikoloji ile ilişkili bilgi ve tutumlar: Gaziantep şehrinden bir kesit. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7:140-149.
21. Mehmet Yumru, Haluk A. Savaş, Neslihan Cansel, Murat Eren Özen, Hasan Kandemir. Nöroleptik Malign Sendrom ve Nöropsikiyatrik Sekelleri: Geriye Dönük bir Araştırma. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2006;16:31-34.
22. Hasan Herken, Omer Akyol, H. Ramazan Yilmaz, Hamdi Tutkun, Haluk A, Murat Eren Özen, Aysun Kalenderoglu and Mukaddes Gulec. Savas. Nitric oxide, adenosine deaminase, xanthine oxidase and superoxide dismutase in patients with panic disorder: alterations by antidepressant treatment. Hum Psychopharmacol Clin Exp 2006; 21: 53–59.
23. Haluk A. Savaş, H. Serdar Gergerlioğlu, Ahmet Gürel, Salih Selek, Esen Savaş, Esra Koçoğlu, Murat Eren Özen, Hasan Herken, Ömer Akyol. ikiuçlu Bozukluk Hastalarında Ötimik Evrede Artmış Ksantin Oksidaz ve Malondialdehid Düzeyleri. Klinik Psikiyatri 2005;8:180-185.
24. Murat Eren Ozen, Mehmet Hamdi Orum, Aysun Kalenderoglu & Murad Atmaca. Improvement of an atypical Kikuchi-Fujimoto disease (KFD) with antidepressant treatment: the first psychiatric approach to a KFD case. https://doi.org/10.1080/24750573.2018.1431352


5.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1- Savas HA, Yumru M, Ozen ME. Use Of Long Acting Risperidone In Treatment Of Noncompliant Bipolar Patients : A Case Series.XIII World Congress of Psychiatry 2005, Cairo, Egypt
2- Kabul edilen ve sunulan: Özen ME, Opisthotonus due to metoclopramide use: a case. World Psychiatry Regional Congress 2015, Osaka, Japan


5.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Murat Eren Özen, Esen Savaş, Hasan Herken, Haluk A. Savaş, Hamdi Tutkun. “Sheehan Sendromuna İkincil Psikotik Bozukluk“ (Tıp Araştırmaları Dergisi)
2. Murat Eren Özen, Hasan Herken, Haluk A. Savaş, Hamdi Tutkun, Savaş Gürsoy, Feridun Bülbül. A Kirnik “Serotonin Gerialım İnhibitörlerinin Raynaud Fenomeni Tedavisindeki Yeri“ (Tıp Araştırmaları Dergisi)
3. Murat Eren Özen, Hasan Herken, Mehmet Yumru, Haluk A. Savaş. Two Cases of Quetiapine Induced Depersonalisation. RCHP. 2007.
4. “Türkiye’nin Güneydoğu’sunda Psikiyatrik Hastalıklar Bağlamında Psikiyatri Ve Psikoloji İle İlişkili Bilgi Ve Tutumlar: Gaziantep Şehrinden Bir Kesit” Haluk Asuman Savaş, Mehmet Yumru, Leyla Göral, Murat Eren Özen
5. Mehmet Yumru, Haluk A Savaş, Neslihan Cansel, Murat Eren Özen, Kandemir H. Nöroleptik malign sendrom ve nöropsikiyatrik sekelleri: geriye dönük bir araştırma. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2006;16: 31-34.
6. İkiuçlu Bozukluk Hastalarında Ötimik Evrede Artmış Ksantin Oksidaz ve Malondialdehid Düzeyleri. Salih Selek, Haluk A.Savaş, Murat Eren Özen. Klinik Psikiyatri Dergisi 2005; cilt 8; sayı 4 180-5.
7. Murat Eren Özen, Mehmet Hamdi Örüm, Aysun Kalenderoğlu, Ramazan İlyas Öner, Murad Atmaca. Hipotiroidizmin Levotiroksin ile Tedavisine Rağmen Devam Eden Uyku Bozukluğu Depresyon için Bir Belirteç Olabilir mi? Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 3(4): 1019-1027.
8. Murat Eren Özen, Mehmet Hamdi Orum, Aysun Kalenderoglu. Difficult Patient in Psychiatry Practice: A Case-Control Study. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 4(3):1064-73.
9. Murat Eren Özen, Mehmet Hamdi Örüm,Aysun Kalenderoğlu, Talip Karaçor, İbrahim Hakan Bucak, Murad Atmaca. Lohusalık dönemindeki kadınlarda uyku kalitesi ve gündüz aşırı uykululuk halinin incelenmesi. FNG & Bilim Tıp Dergisi 2018;4(3):111-114.
10. Murat Eren Ozen, Mehmet Hamdi Orum, Aysun Kalenderoglu. The Burden of Schizophrenia on Caregivers. Psychiatry and Behavioral Sciences 2018;8(3):XX-XX.
11. Mehmet Hamdi Orum, Mahmut Zabit Kara, Oguzhan Bekir Egilmez, Murat Eren Ozen, Aysun Kalenderoglu. Evaluation of probation implementations of drug users in Adiyaman university training and research hospital: A one-year retrospective study. Medicine Science 2018; ( ):
12. Mehmet Hamdi Orum, Ali Kustepe, Mahmut Zabit Kara, Ebru Dumlupinar, Oguzhan Bekir Egilmez, Murat Eren Ozen, Aysun Kalenderoglu. Addiction profiles of patients with substance dependency living in Adiyaman province. Medicine Science 2018;7(2):369-72.
13. Murat Eren Ozen, Mehmet Hamdi Orum, Aysun Kalenderoglu, Murad Atmaca, Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder in Patients Attending Remedial Treatment Due to Substance Use Disorder in Adiyaman University Training and Research Hospital. Psychiatry and Behavioral Sciences 2018;8(2):57-62.
14. Murat Eren Özen, Mustafa Çelik, Aysun Kalenderoğlu. İlaca Bağlı Hipomanik /Manik Nöbet Geçiren Olguların Klinik Ve Sosyodemografik Özelliklerinin incelenmesi (Evaluation of Clinical and Sociodemographic Features of the Patients' Who Had Hypomanic/Manic Switch Due to Drugs). Klinik Psikiyatri 2016;19:118-124.
15. Murat Eren Özen, Mehmet Hamdi Orum, Gülümser Peltek, Aysun Kalenderoğlu, Salih Selek. The Evaluation of Mental Health of Turkish Immıgrants Living in Germany. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 4(4): 470-471. Sağlık Bilimleri Dergisi 2019, Cilt 4, Sayı 4, 470-481
16. Murat Eren Özen, Mehmet Hamdi Örüm, Aysun Kalenderoğlu, Çiçek Hocaoğlu. Clinical and Demograpical Profiles of the Patients with Delusional Disorder: a Retrospective Study. MKÜ Tıp Dergisi 2019; 10(37): 51-57.
17. Murat Eren Özen, Mehmet Hamdi Örüm, Aysun Kalenderoğlu. İnflamatuar Biyobelirteçler Açısından Bipolar Bozukluk Tip I Tanılı Hastaların Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(1): 1351-1360.
18. Murat Eren Özen, Mehmet Vural, Halef Aydın, Mehmet Hamdi Örüm, Aysun Kalenderoğlu, Salih Selek. Infleunces of Various Variables on Body Image Satisfaction Among Highly Fertile Women and Infertile Women. Journal of Psychiatry Research. 2019; 22(2).
19. Murat Eren Özen, Murat Aydın. Olfactory Reference Syndrome: A Separate Disorder or Part of a Spectrum (review). British Journal of Pharmaceutical and Medical Research. 2019; 3: 1574-1578.
20. Murat Eren Özen, Murat Aydın, Mustafa Çağrı Derici, Murad Atmaca. Persistent Halitosis Can Be a Part of Olfactory Reference Syndrome: A Case Report. British Journal of Pharmaceutical and Medical Research. 2019; 3: 1574-1578.
21. Murat Eren Özen, Mehmet Bertan Yılmaz. The Evaluation of Caregiver Burden of Elderly Psychiatric Patients. Journal of Neurobehavioral Sciences. 2019; 6(1): 21-
22. Murat Eren Özen, Mehmet Hamdi Örüm, Aysun Kalenderoğlu. Escitalopram Induced Hiponatremia: A case report.
23. Murat Eren Özen, Ümit KIlıçlıoğlu, Mehmet Hamdi Örüm, Aysun Kalenderoğlu, Murad Atmaca. Differential Diagnosis of Psychotic Process in Adult Autistic Spectrum Disorders: Case Series. Psychiatry and Behavioral Sciences 2019; xx: xx
24. Murat Eren Özen, Aysun Kalenderoğlu, Mustafa Çelik, Mehmet Hamdi Örüm, Çiçek Hocaoğlu. Obsesif Kompulsif Bozukluk Güçlendirme Tedavisinde, Aripiprazol, Klomipramin ve Buspiron'un Etkinliği: Retrospektif Bir Araştırma. Adıyaman Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(1): 1293-1302.
25. Murat Eren Özen, Mehmet Hamdi Örüm, Aysun Kalenderoğlu. Hot Shower Therapy in Cannabinoid Hiperemesis Syndrome: A case report. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Dergisi Tıp Dergisi. 2018; 4(3): 142-144.
26. Murat Eren Özen, Murat Aydın, Subjective halitosis: definition and classification. J N J Dent Assoc 2015;86:20 -24
27. Murat Eren Özen, Mustafa Çelik, Aysun Kalenderoğlu. Delusions During Epilepsy Treatment After Lamotrigine Add-On: a case Epilepsi (Journal of the Turkish Epilepsi Society) 2016; 22(2):72-74.
28. Murat Eren Özen, Mustafa Çelik, Aysun Kalenderoğlu. Antidepresan kullanırken hipomani/manik kayma gözlenen hastaların geriye dönük incelenmesi, Klinik Psikiyatri Dergisi, 2016
29. Murat Eren Özen, Murat Aydın. Delusional halitosis: a case of olfactory reference syndrome. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2016


5.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Dikensoy Öner, Hamdi Tutkun, Ayten Filiz, Haluk A. Savaş, N Bayram, Naif Tiryaki, Erhan Ekinci, Murat Eren Özen, “Panik bozukluğu olan hastalarda yüksek alerjili ve ailesel astma öyküsü sıklığı: Pilot çalışma”, Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Belek-Antalya, 2002.
2. Zoroğlu S. Salih, Hasan Herken, Muhittin Yürekli, Efkan Uz, Hamdi Tutkun, Haluk A. Savaş, Cahit Bağcı, Murat Eren Özen, Beyhan Cengiz, , Ecir Ali Çakmak, M. İlker Doğru, Ömeer Akyol, “Şizofreni Hastalarında Adrenomedullin Ve Nitrik Oksit Düzeyleri Ve Hastalığın Kliniği İle İlişkisi” Bahar Sempozyumları VI, Kemer-Antalya, 2002.
3. Savaş Haluk A., Hasan Herken, Muhittin Yürekli, Efkan Uz, Hamdi Tutkun, S. Salih Zoroğlu, Murat Eren Özen, Beyhan Cengiz, Ömer Akyol. “Nitrik Oksit Ve Adrenomedullin’in İki Uçlu Duygudurum Bozukluğundaki Olası Rolü”, Bahar Sempozyumları VI, Kemer-Antalya, 2002.
4. Selek Salih, Herken Herken, Tutkun Hamdi, Savas Haluk A., Özen Murat Eren, Vırıt Osman. Lityum Tedavisi sırasında başlayan ve kesilmesiyle sona eren uvula ödemi; Bir olgu sunumu. 13. Anadolu Psikiyatri Günleri, Gaziantep, 19-22 Mayıs 2004
5. Özen Murat Eren, Herken Hasan, Tutkun Hamdi, Savas Haluk A, Gürsoy Savaş, Bülbül Feridun,K irnik Aysun. Serotonin Gerilim inhibitörlerinin kullanımının Raynaud Fenomeni tedavisindeki yeri. 13. Anadolu Psikiyatri Günleri, Gaziantep, 19-22 Mayıs 2004
6. Bülbül Feridun, Savas Haluk A., Selek Sailh, Savas Esen, Tutkun Hamdi, Kaya Mehmet Cemal, Özen Murat Eren, Herken Hasan. 9 olgu dolayısı ile ikiuçlu bozuklukta ve tekuçlu depresyonda lamotrijin kullanımı. 13. Anadolu Psikiyatri Günleri, Gaziantep, 19-22 Mayıs 2004
7. Hasan Herken, Hamdi Tutkun, Haluk A. Savaş, Murat Eren Özen, Mehmet Yumru, Salih Selek. “Depresyon Hastalarında Katekol-O-Metil Transferaz Enzim Gen Polimorfizmi İle Tedaviye Cevap İlişkisi” 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde Sunulmuştur (2004).
8. Hamdi Tutkun, Muradiye Nacak, Murat Eren Özen,Hasan Herken, Haluk A. Savaş, Mehmet Yumru, Salih Selek, Aysun Kirnik, S. Salih Zoroğlu “Panik Hastalarında Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmi İle Tedaviye Cevap İlişkisi” 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde Sunulmuştur (2004)
9. “Depresyon Hastalarında Triptofan Hidroksilaz Gen Ve Serotonin Taşıyıcı Gen Polimorfizminin Antidepresan Tedavi Yanıtla İlişkisi” Dr.Hasan HERKEN, Dr. Emin ERDAL, Dr.Murat Eren ÖZEN, M. Cemal KAYA
10. Murat Eren ÖZEN, Mirtazapin İle Kötüleşen Veya Ortaya Çıkan Huzursuz Bacak Sendromu: 5Olgu, 3.Bağımlılık kongresi,İstanbul
11. Murat Eren ÖZEN, Reboksetin Kullanımı İle Ortaya Çıkan Depersonalizasyon – Derelizasyon Sendromu, 3.Bağımlılık Kongresi, İstanbul
12. Murat Eren Özen, Demented persons and their caregiver burden, 7. Psikofarmakoloji kongresi, 2015, Antalya
13. Murat Eren Özen, Priapism induced with Quetiapine, 7. Psikofarmakoloji Kongesi, 2015, Antalya
14. Murat Eren Özen, Topiramate add on treatment cures alcohol dependence, 7.Psikofarmakoloji Kongresi, 2015, Antalya
15.Murat Eren Özen, Metoclopramide Induced Akathisia of Five Cases, 7. Psikofarmakoloji Kongresi, 2015, Antalya
16. Murat Eren Özen, Delusions During Epilepsy Treatment After Lamotrigine Add-On: a case, 7. Psikofarmakoloji Kongresi, 2015, Antalya


5.5. Türkiye Klinikleri Özel Sayısında Davetli Olarak Yazdığım Makaleler;

1-Murat Eren Özen, Halil Coşkun. Travma sebebi olarak Olfaktör referans sendrom, Türkiye Klinikleri Özel Sayısı, Eylül 2016
2-Halil Coşkun, Murat Eren Özen. Halitosisin tarihçesi, Türkiye Klinikleri Özel Sayısı, Eylül 2016


6. Aldığım Ödüller

1- Türkiye Psikiyatri Derneği Bahar Günleri Sempozyumları VI. Poster Araştırma Yarışması Birincilik Ödülü 2002:
“Şizofreni Hastalarında Adrenomedullin Ve Nitrik Oksit Düzeyleri Ve Hastalığın Kliniği İle İlişkisi”

2- Türkiye Psikiyatri Derneği Bahar Günleri Sempozyumları VI. Poster Duygudurum Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü 2002:
“Nitrik Oksit Ve Adrenomedullin’in İki Uçlu Duygudurum Bozukluğundaki Olası Rolü”

3- 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi “Duygudurum Bozuklukları Araştırma Yarışması Birincilik Ödülü 2002:
“İki Uçlu bozuklukta Serotonin Taşıyıcı Gen Polimorfizmi”

4- 5. Uluslararası Bakırköy Günleri Sözel Bildiri Yarışması Birincilik Ödülü 2003:
“Türk Hastalarda Anjiyotensin Gen Polimorfizmi ve Bipolar Bozuklukla İlişkisi”

5- 1.Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Poster Yarışması İkincilik Ödülü 2003:
“Depresyon Hastalarında Triptofan Hidroksilaz Gen Ve Serotonin Taşıyıcı Gen Polimorfizminin Antidepresan Tedavi Yanıtla İlişkisi”


7. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

A- Basılmış Olan, Doç.Dr.Sultan Doğan Editörlüğünde Türkçe’ye çevrilmiş olan Cinsel Bozukluklar Kitabı’nda Çeviri:
BÖLÜM 6: CİNSEL DİSFONKSİYONLAR VE ZORLUKLARI DEĞERLENDİRME: SÜREÇ
B- Basılmış olan, Prof Dr.Ali Bozkurt Editörlüğünde Türkçe’ye çeviri:
Kaplan and Saddock Psikofarmakoloji Bölümünde 2 ayrı kısım;
      1.kısım: 29.3 α2-Adrenerjik Reseptör Agonistleri, α1-Adrenergic Reseptör Antagonistleri: Klonidin, Prazosin ve Yohimbin
      2.kısım: 29.4 β-Adrenerjik Antagonistler
C- Basılmış Olan, Prof.Dr.Ersin Akpınar Editörlüğünde "Aile Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar" Adlı Kitapta Bölüm Yazarlığı
146. Bölüm Travma Sonrası Stres Bozukluğu Yönetim


8. İdari Görevler;

Elazığ-Palu Verem Savaş Dispanseri, Başhekimliği


9. İngilizce Yabancı Dil Puanı;

71,25 (2005 Sonbahar-YDS),
72,50 (2016 Sonbahar-YDS),
87.50 (2019 İlkbahar-YÖKDİL)


10. Aldığım eğitimler ve Sertifikalar:

a) Bilişsel Davranışçı Terapiler (Türkiye Psikiyatri Derneği) (Kendi İsteğimle Dernek Özel Eğitimine katıldım) (Toplamda 3000’den fazla uzman ve asistanı olan psikiyatri camiasında bu eğitimi alan 250 kişiden birisiyim)

1.Temel eğitim (120 saat)
2.Süpervizyon eğitimi (80 saat)


b) Bilişsel Davranışçı Terapiler (Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği) (Kişisel Gelişim İçin Kendi Girişimim)

1.modül (50 saat) (Temel kavramlar, teorik eğitimi)
2.modül (50 saat) (Klinik uygulamalarda BDT kullanımı)
3.modül (30 ssat) (Bilişsel davranışçı terapiler için beceri eğitimi)


c) Cinsel Terapiler Eğitimi (Cinsel Terapiler Derneği)


11. İletişim Bilgileri;

İş Adresi: Özel Adana Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Adana Büyükşehir Belediyesi Karşısı, No:23, Seyhan/ADANA
Telefon: 0322 459 22 22 (Dahili: 1008 ve 2541)