DEPRESYON ve PARKİNSON HASTALIĞI

DEPRESYON ve PARKİNSON HASTALIĞI

Parkinson Hastalığı nedir?

Parkinson hastalığı, hareketlerimizi kontrol eden bir iletici kimyasal olan 'dopamin'in beyin hücrelerinde üretiminin kaybı ile giderek kötüleşen kronik bir hastalıktır.  Parkinson hastalığı sıklıkla 50 yaş üzerindeki bireyleri etkiler. Parkinson'da asıl semptomlar;

*titreme veya sallanma hareketi; ellerde, kollarda, bacaklarda, ve yüzde

*sertlik (rijidite veya stiffness); kollarda, bacaklarda veya vücutta

*hareketlerde yavaşlama

*dengenin, yürümenin ve hareketlerin düzenli halinin bozulması

Parkinson ayrıca duyguları ve düşünceleri de etkileyebilir. Şimdilik, Parkinson'un çıkacağını tahmin etmek veya önleyici bir yol bulunmamaktadır.

Depresyon ve Parkinson Hastalığı ilişkisi nedir?

Depresyondeki ve PArkinson hastalığı olan bireylerin şikayetleri her hastalık diğüer hastalığı artırıcı özellik taşımaktadır. Yani, ikisi birden olan bir hastada, bir hastalık diğerini daha da kötüleştirir. Örneğin; her iki hastalığı olan kişide daha fazla hareket problemelri olacağı için anksiyete (kaygı, huzursuzluk, gerginlik) düzeyi de sadece depresyon veya Parkinson olanlara göre daha fazla olmaktadır. Parkinson hastalığı olmayıp depresyonda olan kişilerde, her iki hastalığın olduğu kişilere oranla, çökkünlük ve suçluluk daha az olurken, konsantrasyon problemleri daha fazla olmaktadır. Yapılan bir beyin görüntüleme çalışması sonucunda; beyinde diğer kimyasal iletişim sağlayan 'serotonin' pompalama sistemlerinin beklenmedik oranda artış gösterdiği bulunmuştur. Serotonin duygudurumu düzenler, ancak fazla çalışan pompalama serotonin seviyesini düşürerek muhtemelen bazı Parkinson hastalarında depresif semptomların artmasına neden olabilir.

Parkinson hastalığı olanlarda Depresyon tedavisi nasıl yapılır?

Depresyonun tanısı Nöroloji veya Psikiyatri uzmanı tarafından konur ve tedavisi yapılır. Depresyonun tedavisi ile Parkinson hastalığı ile baş etme gücü ve genel sağlık durumu daha kaliteli olur. Depresyonun tedavisi zaman alsa dahi tedavi çok etkilidir.

Mevcut depresyon tedavileri, özellikle SSRI'lar, parkinson hastalığı olanlarda güvenilir bir şekilde kullanılabilir ve iyi tolere edilir. Ancak yine de muhtemel ilaç yan etkileri ve ilaç etkileşimleri ile diğer tedavi seçenekleri için doktorunuza konuşmalısınız. Her hasta tedavilere aynı şekilde cevap vermemektedir. Tedavi etki başlangıcı birkaç haftayı bulabilir, konuşma terapisi ile beraber uygulamaya ihtiyaç gösterebilir, kullanılan tedavi değiştirilebilir veya yan etkileri azaltmak ve en iyi sonuçları alabilmek için dozlar ayarlanabilir.

Bir kısım tedavi seçenekleri Parkinson Hastalığı'nda görülen semptomları dramatik şekilde iyileştirebilir. Bununla beraber, halihazırdaki hiçbir tedavi hastalığın ilerlemesini durduramamaktadır, hatta çoğu hastada ilaçlar zamanla etkisini (faydasını) kaybetmektedir. İlaçların etkisinin kalmadığı seçilmiş hastalarda derin beyin stimülasyonu yolu ile beynin hareketleri kontrol etmesini sağlamak amacıyla kalp piline benzer bir mekanizma cerrahi yöntemle yerleştirilebilir. Bazı doktorlar, hastaların günlük yaşamlarını (giyinme, banyo yapma gibi) daha kolay sürdürebilmelerini sağlamak için hareketlerini ve dengelerini güçlendirecek fizik terapi veya kas güçlendirme egzersizleri önermektedir. Daha çok şiddetli veya tedaviye dirençli depresyonda kullanılmasına rağmen, 'elektroşok' (EKT, Elektrokonvulzif Tedavi) tedavisi bazı Parkinson hastalarının semptomlarını iyileştirebilir.

Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Psikiyatr)

www.stres112.com   www.twitter.com/muraterenozen

Özel Adana Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi Karşısı

0322 459 22 22