DEPRESYON ve DİYABET

DEPRESYON ve DİYABET

Diyabet nedir?

Diyabet, enerji olarak alınan gıdaların vücut tarafından kullanılmasını etkileyen bir hastalıktır. Yediğimiz yiyecekler çoğu 'glukoz' adı verilen bir tür şekere dönüştürülür. Glukoz, tüm vücudun önemli ve beynin asıl enerji kaynağıdır. Vücut aynı zamanda 'insülin' denilen hormonu üretir. İnsülin, glukozun tüm vücutta (hücrelere, dokulara) emilmesini ve enerji olarak kullanılmasına yardımcı olur. Diyabet, vücudun insülin üretimi veya kullanımını azaltır veya yok eder. İnsülin olmadığında ise, kanda glukoz düzeyi yükselir ve vücudumuzu yapan tüm hücreler açlık çeker.

 

Depresyon ve Diyabet ilişkisi nasıldır?

Araştırmalar depresyon ve Diabet arasında ilişki olabileceğini göstermişlerdir, ancak diyabetin mi depresyonu, yoksa depresyonun mu diyabet riskini artırdığı konusunda henüz bilgi sahibi değildirler. Bununla beraber, her iki olasılığın da mümkün olabileceğini düşündürmektedir.

 

Diyabetin depresyon riskini artırma ihtimali yanında ayrıca depresyon semptomlarını daha da kötüleştirebileceği gösterilmektedir. Diyabetle her gün mücadele etmek ve diyabetin doğrudan beyin üzerindeki etkileri depresyona yol açabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde diyabeti olan kişilerin diğer sağlıklı bireylere oranla 2 kat daha fazla depresyon riski taşıdıkları görülmüştür.

Aynı zamanda, depresyonun bazı semptomları fiziksel ve ruhsal sağlığı olumsuz yönde etkileyerek sadece diyabet riskini değil, diyabeti olanların semptomlarını daha kötüye götürebilir. Örneğin, fazla yemek yemek kilo artışına neden olur, ki bu diyabet için çok önemli bir risk faktörüdür. Halsizlik, yorgunluk ve değersizlik duyguları diyabet için gerekli tedavilerin ihmal edilmesine neden olabilir, yine bu yolla da diyabet semptomları kötüleşebilir. Çalışmalar, depresyonu olan diyabet hastalarının, sadece diyabet olanlara göre daha ciddi diyabet semptomları yaşadıklarını göstermektedir.

Depresyonu olan diyabet hastaları nasıl tedavi edilir?

Diyabet için takip dünden dahiliye uzmanı veya psikiyatri uzmanı tarafından tanısı koyabilmen depresyonun tanısı her iki birim tarafından da tedavi edilebilir. Depresyonun tedavisi ile diyabet ile mücadele ve genel sağlığın daha iyi hale gelmesi sağlanabilir. Bilim insanları, depresyon ve diyabeti birlikte yaşayan hastaların, depresyon tedavisi almaları ile duygudurumlarının daha iyi hale geldiğini ve kan şekeri düzeylerinin daha iyi kontrol altına alınabildiğini göstermişlerdir. Depresyonun tedavisi biraz zaman almakla birlikte tedavi çok etkilidir.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) sırasında ek konuşma terapilerinin depresyon geçiren Diyabet hastalarının başa çıkmaları için etkili olduğu gösterilmiştir.

-Psiko-eğitim, hastalığınız ve tedavisi hakkında bilgi sunma

-Stresle başa çıkma eğitimi, anksiyete ile mücadele etmek için değişik yollar öğretme

-Problem çözme terapisi, günlük hayatta sorun yaratan durumları tespit etme ve onlarla baş etme yollarının bulunmasını ve çözme yollarını bulmayı öğretme

Ayrıca, destek gruplarına katılarak yaşadığınız zor duyguları paylaşmanın ve dışa vurmanın yararını görebilirsiniz. Diyabet ve beraberinde depresyon konusunda deneyimleri olmuş kişilerle tanışarak baş etme yollarını bulabilirsiniz.

Ancak bazı antidepresanlarla kilo artışı bir yan etki olabileceği için diyabeti olan depresyon hastalarının tedavisinde iyi bir seçenek olmaz, bunlar;

-Triskiklik antidepresanlar

-Monoamin oksidaz inhinitörleri

-Paroksetin

-Mirtazapin

Depresyon için verilen tedaviler güvenilir ve iyi tolere edilse dahi yan etkiler ve ilaç etkileşimleri konusunda doktorunuzdan bilgi almayı unutmayınız. Bazen ilaç tedavisi ile konuşma terapileri birlikte sürdürüldüğünde daha etkili olabilir. Bazen de yan etkiler nedeniyle ilaç dozlarının azaltılması iyi bir seçenek olabilir. Bunların hepsi tedavi veren doktorunuzun kontrolünde olmalıdır.

Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Psikiyatr)

www.stres112.com   www.twitter.com/muraterenozen

Özel Adana Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi Karşısı

0322 459 22 22